Liza Bloem - Zang
Chiel Schilder - Gitaar
Richte Westerman - Bassynths
Daan Noordhoek - Drums